Mình đang nuôi 1 e mồi 5 năm lòng e nó gù cà lăm rông và rất sát bổi...nhưng ko hiểu vì sao dạo này e nó ít gáy lại còn bị xù long và rung đuôi e có hỏi thăm AE chơi cú thì họ bảo bị giun sán. AE nào có kinh nghiểm thì giúp e với...