@ Các Bác ạ!
Năm trước Gambe có tặng cho em một cây súng xanh. Nhưng tại sao lá nó cứ mỏng như lụa, vẫn lên lá non thường xuyên, nhưng lâu lâu lại đứt cuốn sát gốc trồi lá lên mặt nước?????
Em phải làm sao để khắc phục tình trạng này ạ???