[/IMG]Chuyên mua bán các loại cá cảnh vá hải sản biển sỉ và lẻ
Phone:0988978080-0935550955
Cở sở 1 : Tổ 9 vĩnh châu-vĩnh hiệp-Nha Trang-Khánh Hòa
Cở sở 2 : 6/24 Nguyễn Thiện Thuật-Nha Trang-Khánh Hòa
Cơ sở 3 : Đảo vũng ngán-vĩnh nguyên-Nha Trang-Khánh Hòa
[