số là có cặp modena (gà banh đỏ cánh vảy) khá chuẩn ko lem, 2 e đc 8 lông thì đẻ đc 4 trứng. thì ra là 2 chị, vậy ace nào dư trống (đỏ cánh vảy ko lem , khoảng 8,9 lông), có thể đổi ngang bằng với e thì pm cho e, thanks!