Chào các Bác! Lâu rồi không đi bẫy choè lửa, cái máu me nó lại nổi lên. Dạo này thấy bà con dân bản bán nhiều chắc là chim rừng nhiều lắm đây, cũng đang mùa chim làm tổ, Bỗng dưng muốn...bẫy. có bác nào đi thì alo em phát.