Xin kính chào toàn th anh ch em cô, gì, chú bác trong din đàn. Hôm nay em có vài điu ngu mui xin mn phép đưa lên đây cho mi người đc và tham lun, cái hay thì hc, cái d thì cht lc đào thi, điu gì thiếu sót các cao th li b sung thêm cho ch đ ngày càng sinh đng.
Em chưa có điu kin đ đi nhiu nơi, sinh ra min Bc Trung B, sng và làm vic vùng Sơn La tây bc. Nhưng dù đâu em sng vn không th thiếu chim. chim là mt phn tt yếu ca cuc sng đi thường trong em. Trong s nhng loài chim em thường đi by và thun hóa có loài chích choè la. Loài chim này ngoài t nhiên nó có cht ging rt tuyt vi, các bác nào đã vào rng hay đi by thì biết, ngoài ging hót ra thì bn lĩnh và máu chiến đu nó cũng có sn trong dòng tc ca loài này.
Chích choè la phân b hu hết các tnh t nam ra bc, nhng vùng lnh giá thì hơi ít hơn bi vì loài này không chu được lnh. V cht ging và hình dáng thì hay hơn c vn là Chim trong phía nam, chim trong nam đuôi dài và khi hót hay đánh đuôi. Nhưng dù bt c đâu, chim vùng min nào thì nhng chú sng nơi rng sâu hay có sui chy qua thì thường có ging hót và đuôi dài hơn c, Nhng nơi này có thc ăn và nước nhiu hơn, các yếu t t nhiên đó to cho nhng chú chim có vóc dáng đep, nơi sâu thm rng hoang vu, âm hưởng ca núi rng to cho chú chim có ging hót vang, to, và đc bit âm thanh lúc trm lúc bng , khi thì lanh lnh, khi thì róc rách tiếng sui chy. Tht là hay...
Người by chim mun có nhng chú hay thì hãy chu khó vào nhng nơi như thế đ by, Các bác nào mun s hu nhng em như thế thì nên đi vi cánh by chim, đ nghe và cm nhn ri chn la.
Khi by chim v điu đu tiên là thun hoá, quan trng hơn c giai đon này là tp cho chim ăn thc ăn nhân to. ngày đu tiên bn vn phi cho chim ăn thc ăn tươi, sâu hay cào cào, dế. ngày tiếp theo bn ct nh thc ăn tươi ra trn đu vi cám, c như thế khong mt tun nhưng t l mi tươi ct vào trn vi cám gim đi. ( chim thường nht hết mi tươi ăn trước, ri tìm nht th còn sót li khi đói ).
Mt điu mà ít ai quan tâm đó là h không đ ý đến th trng ca nhng chú chim giai đon này, nếu ch tp cho chim ăn thc ăn nhân to là cám mà quên mt th trng ca chim lúc này, đó là mt sai lm. Bi vì nhng chú chim khi by v đu là nhng chú chim có la, sc kho tt, có nhng chú by v hót ngay, khi nuôi dưỡng và tp cho chim ăn cám các bn nên nh đng nóng vi cho chim mau ăn cám ngay, làm chm nhưng mà chc đ gi la cho chim. ngoài cám ra phi thường xuyên bi dưỡng mi tươi cho chim giai đon này, tránh làm chim suy nhược. ( chúng ta có th đánh giá th trng ca chim qua phân ca nó và nhìn lông lá có xù hay không, phân mà trng lng là có th em nó s ra đi bt c lúc nào. )
Khi chim đã vào cám làm thế nào đ chim mau hót đó cũng là vn đ. Tuy chng có gì ln lao hay to tát gì, mà ch là kinh nghim mà mi chúng ta chu khó đ ý đu có th đúc rút ra kinh nghim này. Như trên em đã nói môi trường sng to nên tt c, không riêng gì chúng ta mà loài chim cũng vy. mun chim mau hót các bn hãy treo chim nơi gn b nước, nơi mà chúng ta x nước ra đ ra ráy, sinh hot hng ngày, nghe tiếng nước chy chim cm thy nơi chúng gn gũi vi môi trường cũ ( ging tiếng sui chy ) điu đó khiến cho chúng t nhiên và t tin khi ct tiếng hót, và rt chăm hót đy, các bn c th thì biết. Mà không ch tiếng nước chy, khi nghe nhng âm thanh sôi đng chim có v phn khích và cũng rt chăm hót đy.
Điu cui cũng mình mun nói hôm nay là cách đ cho chim có b lông bóng mượt. trên din đàn này qu thc có rt nhiu cách hay và b ích, nhưng thường thì rt công phu. mình có cách này rt hiu qu mà không tn công sc. trong chế đ ăn ca chim hng ngày bn cho chúng ăn khong 2 em Dán ( Dán hay Gián viết sao cho đúng nh?), tình hình ci thin rõ rt đy các bác .
Thôi v em gic đi ăn cơm ri, lúc nào có thi gian rnh em thêm pha tý mm mui na. Các bác nào có gì hay thì tham lun vào cho sôi ni các bác nhé.
Trân trng !