Chào a,e trên diễn đàn.

Nhà e ở Bình Dương , e đang cần một con cu gáy mồi cây .

Ai có thì để lại e một con nha .

Thanks a,e !