- BÌNH DƯƠNG TDM CẦN MUA HalfMoon Đơn sắc 1 màu không lem . TRắng - Vàng - Đỏ - Đồng và các màu khác trừ Blue - Green mình có rồi
- Và mua luôn Giant lớn trống và mái
- bạn nào có xin xem hình cho dễ hay liên hệ 0932 095 392 gặp : Sinh