E có con K thuần, không hiểu sao khoảng 1 tuần nay nó cứ hay ngoái đầu chăm nhìn lên trên. Đó là biểu hiện gì, cách khắc phục? Có ai biết thì bày cho e với nhé, e xin cảm ơn!