Các ae trong diễn đàn giúp em cách nuôi chòe than con đúng cách nhất, ae nào đã từng có kinh nghiệm nuôi thì giúp em với. Nuôi thế nào cho đảm bảo để chúng hót hay, dáng đẹp, căng lửa. Em mới vô nghề nuôi chòe than mong các bác chỉ giáo thêm!!!!!!!!!!!