mấy sư phụ cho em ý kiền nhẹ thui ạh,tại cá già ui...
con mún đực(k pik pải mún k)


con cái đuôi 1 vệt đỏ

1kon mái đen va 1 kon trống vàng

kon tai tượng già nè(12 năm):


đàn cá trong hồ ne: