E được đứa bạn cho 4 chú CM mới bẫy được nhưng e không biết tên gọi chính xác của nó và thức ăn yêu thích của nó, các bác giúp e với, e sợ không qua khỏi ngày hôm nay. Đây là ảnh của chúng:
1. (IMG)http:upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012042711717
2.(IMG)http:upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/sieuthiNHANH2012042711717.
Em không biết như vậy thì các bác đã xem được ảnh chưa, nếu không xem được thì các bác giúp e với nhé