Xin nhờ anh chị e nào từng làm hồ kiểu wabi kusa cho một ít kinh nghiệm. Mình muốn hỏi là cách làm thế nào để giữ phân nền gom lại 1 nơi để tạo bố cục, vì nếu dùng lưới bọc lại thì phần phân bị tan ra làm đục nước sau này nó cũng sẽ lóng xuống đáy chậu thành 1 lớp. Còn hầu hết hình mình xem là nước trong veo, chỉ có 1 phần đất gom lại dưới để trồng ts một góc thôi.