Mình vừa được cho 1 cặp gà rừng mà con mái đang đẻ trứng (được 1 quả). Mình đã lấy ra để riêng vì sợ bị bể . (Trước đây đã đẻ và ấp môt lứa và nở đc 2 con , thối mất mấy trứng)

Nhờ anh em chri giúp cách bảo quản trứng và khoảng thời gian bao lâu thì bỏ vào lại để gà mái ấp là tốt nhất.
Cách chăm sóc gà mái giai đoạn này như thế nào là tốt nhất
Cảm ơn nhiều !!!!
(Có ai ở Đà Nẵng gặp nhau hướng dẫn giúp mình kĩ hơn nhé >>> Hậu tạ nhìu nhìu )