Tôi có mấy con họa mi đang hót rất căng nhưng mấy tuần nay tự nhiên chúng không chịu hót mặc dù chế độ an vẫn bình thường. Xin các bạn chỉ dẫn giúp tôi cách làm cho nó hót căng lửa nhé. Tôi cảm ơn.