Có cặp nhạn nọc :

Trống nhạn trích k râu 12 tháng gà lông truyền nhé ! chưa rớt lông mùa nào
Mái trích râu lứa 2 !
Hình:


Liên Hệ : 0915 53 63 64 ( Thoại )
ĐC : Biên hòa - Đồng Nai
Gần Ga Hố Nai 2