anh em ơi gúp em với.tự nhiên cá em nó bị zì mà chỗ vây bơi của nó sưng đỏ lên.giống như nó tụ máu chỗ đó vậy.nhưng em không biết nó bị zì và cách phòng và chữa cho nóbác nào biết thị gúp em với em xin cảm ơn nhiều nhiều