tình hình em cần mua một cái lồng đất cho chu mi chọi,vậy xin hỏi mọi người ai có bán hoạc biêt chỗ bán chỉ hộ em cái,lếu ai có bán cho em biết giá và cho sin tí ảnh SIN CẢM ƠN
__________________