em mới làm 1 cái bể thủy sinh ,còn thiếu bình co2 nhưng em đầu tư vô cái bể cũng gần cạn túi rồi,và em muốn làm 1 bình co2 tự chế ,các bác làm ơn hướng dẫn giúp em đuợc ko ,em xin đa tạ.