mình nhờ cái.Đông TRiều cần bán chào mào Huế.chim đấu đá tốt.thái độ miễn bàn.mình đang cần tiền lên bán 2tr6.chim từng đi thi ở thái nguyên.top.nay cho ra đi với giá 2tr6 cả lồng.lồng đẹp