được ông chú cho một chú.ông nói chim rất hay.chân lùn va to.nhưng mình ko bít up hình len làm sao.mong các bác chi giúp