bể nhà em có 4 con hắc molly
1 đực 3 cái
bỗng dưng 1 con cái xuất hiện vây sinh dục
cả cái vây trên lưng cũng giống cá đực
ko biết có ai gặp TH này chưa