chuyện là. e có một chú chòe than giờ mua thêm chú nữa về làm bạn với.nó mà từ khi con mới về nó có biểu hiện bất thường.mọi ngày hót inh ỏi giờ thì im de thay vào đó là mấy tiếng khẹc khẹc.người thi. dựng thẳng chân quắp cổ xuống lông xù căng như quả bóng.làm e kia.tịt ngỏm đứng phá lồng.kì lạ quá.ai có kinh nghiẹm tư vấn giúp e.