Mình ở hải phòng nhưng cũng có người nhà trên Hà Nội, thấy bác Bờm chế cái lọc đẹp quá lên cũng dựa theo cái đó để làm. Nhưng mua van vô ra attman thì khó quá và không có bán ngoài. bác nào biết chỗ chỉ mình với. Xin cảm ơn nhiều