mình muốn tìm con đa đa nào gáy tốt anh em nào có nhắn tin cho mình theo số 0904466694 nhé. con này con có tên gọi là con kaka nữa hoặc gà gô