Gần nhà em có 1 đại gia đình gà rừng.em cũng đang nuôi 1 em gà trống tơ rặt dc 3 tháng rồi nhưng còn nhát lắm và 4 chú gà f con.em cũng thử làm giò và mượn gà tre lai đi bẫy và kết quả là hic hic xổng cả gà tre lai.ngậm ngùi đền Xiền cho chủ nó.giờ em định mang gà mái tre vào bẫy thử ko biết có được ko?mọi người chỉ giáo em với