Cá của mình hôm qua phát hiện 1 số bị nấm. Mình đã cho ngâm formol sau đó là tetra nhât. Nhung hôm nay bệnh kg giảm mà nặng thêm. Đã có 1 con nằm dưới đáy. Mình đang thay nước mới nhưng kg biết nên đánh thuốc gì tiép. Mong các sp chi giáo