Mình có bộ tem đẹp về chim hút mật, chia sẻ với mọi người- người yêu chim hút mật nói riêng, yêu vẻ đẹp chim rừng nói chung
http://nn1.upanh.com/b6.s28.d1/35423...31.img0373.jpg[/img][/url]