Sự kết hợp của Ricky và Brown đã cho ra đời 6 puppy xinh xắn....các bé sinh ngày 20-04-2012 gồm 6 bé ( 4 cái + 2 đực)
Mời anh em xem hình
Hình mấy bé 39 ngày tuổi
Bé cái 1


Bé cái 2

Bé cái 3


Bé cái 4


Bé Đực : đã có gạch


[size=10pt]Clip mấy bé lúc 28 ngày tuổi[/size]
http://www.youtube.com/watch?v=mv6Y297bcys
[size=10pt]Clip mấy bé 1 ngày tuổi[/size]
http://www.youtube.com/watch?v=PsAIOYy82NE
Cha và mẹ

1 vài hình ảnh mấy bé puppy


Mình sẽ update hình từng bé khi được 3 tuần tuổi
Thân chào anh em