http://www.phomuaban.com/index.php?m...3&d=1338613901

Xin lỗi vì không có time up lên bên này. Nhờ ae quan tâm sang giúp.

Tks all