Mong các anh em giúp đỡ gà của em , gà khó đi . đi phân ko ra , ra máu . nên cho uống thuốc gì hay ăn gì vậy ??? lo quá ...