Các bác cho e hỏi ti. E mới mua 1 chú kh bánh tẻ về mơi nuôi được khoang chục ngay thì giờ có hiện tượng hai khoen mắt bị dụng hết đấy co phải là thay lông không hay là bị bệnh gi nhỉ. thank