gà này là loại gà nào vậy
cho ăn như thế nào mới mau lớn đây ai bít chỉ em mới bít nuôi gà