Hồ e tính luôn cả bể lọc là tầm 250l, e đang dùng máy bơm AP3500 60W, lưu lượng bơm 2000l/h, PS AE-401 Công xuất danh định 35W thực tế 23W dùng cho hồ 400l. Em muốn hỏi e dùng bơm như vậy liệu có ổn ko, có quá mạnh so với PS ko, có ảnh hưởng đến chất lượng làm việc của PS ko ah, cảm ơn mọi người