Một số hình động vui sáng tạo,cop về làm Avatar rất sinh động!
http://alishanniaoshi.blogspot.com/p/blog-page_31.html