Mình đang sài Hailea 300A khi máy ngừng chạy thì có tiếng kêu Tóc rất lớn, không biết máy bị gì, có bác nào biết nguên nhân xin chỉ giáo.