bán cặp gà rừng thuần chủng ,con mái đã cục tác gọi đẻ cả hai đã thuần người vì bận nên nhượng lại cho anh nào cần .ĐT 0986983458. không nhận tin nhắn nhé ,các bạn thông cảm .có gì cứ gọi trực tiếp .