BÌNH DƯƠNG . CẦN MUA CHÓ MẶT NGỐ NGỐ ĐỂ NUÔI
AI CÓ LIEN HE 0932 095 392 GẶP ( SINH )