chú D ơi nhờ chú xóa giùm con cái topic này chú nhe! con đang up lên nó bị lỗi chú ơi. Con cảm ơn chú.