em mới tập chơi hồ Thủy Sinh, kinh nghiệm ko nhiều mong dc chỉ giáo. hiện tại em đang sinh sống tại Qui Nhơn, em ko biết ở Qui Nhơn có cửa hàng thủy sinh nào lớn nhất phong phú về cá và cây thủy sinh để em tìm mua.

em đến đến cửa tiệm Thành Luân nhưng ở đó hơi nhỏ và thiếu khá nhiều về cây thủy sinh và cá. có anh nào ở sinh sống ở Qui Nhơn chỉ giúp em nha, thanks