Các bác cho em hỏi ở HN chỗ nào bán vỉ inox, hoặc nhựa thì càng tốt để buộc rêu.
Cho em hỏi rêu nào buộc vào đá đẹp nhất và buộc vào lũa đẹp nhất. Thanks