như tiêu đề e cần mua lọc Lavie 19l HVT - cũ - sử dụng tốt-dùng luôn ko chỉnh sửa j
có nham thạch + bông
ai ko dùng thì để lại cho e nha
lh: yh: kn_bvth
thanks