Thân chào các bạn,
..
Bạn nào biết địa điểm nạp khí CO2 ở Tuy Hòa - Phú Yên làm ơn chỉ giúp mình, mình đang có việc cần gấp,
..
Chân thành cảm ơn!!!