tinhf hình là sáng nay em vừa mới mua 1 em sóc đất baby chưa mở mắt em nghe người bán bảo là cứ 5h cho nó uống sữa 1 lần và 1 lần 3 giọt sữa.và bảo là cho oonhg sữa tuơi k đường