chim nuôi hơn nâm lồng,chơi lai rai,đang thay lông
giá 450k xem chim ở phú hòa txtdm bình đương,0987 846 046