mình mới nuôi con chim khướu được 2 tháng lên chưa có kinh nghiệm gì cả . Con khướu mun của mấy hôm trước còn hót rất nhiều , thế nhưng không hiểu sao , từ 2 hôm nay ( bắt đầu từ sáng thứ 5 ) là nó hót rất ít rồi cho đến tận hôm nay vẫn không chịu hót . mình tưởng nó ngứa ngáy lên đem ra tắm cho nó , hôm nay lại thấy nó kêu rất nhiều : nghe giống như là : kéc kéc thì phải ( không giống như là mồi lần thay nước hay cám , thì nó nhảy nhảy va kêu khẹt khẹt đâu ) đại loại là kéc kéc hay réc réc gì đó . có vẻ nó ăn ít hơn _ toàn ăn cám ba vì ( trước đó mấy hôm có ăn hơn chục em cào cào ) .thấy phân có màu trắng xanh , nhưng khô . mấy hôm xem bóng đá lên mình không mang chim vào nhà , mà để ở ngoài hiên có mái che . mình không có kinh nghiệm về bệnh của chim , lên rất mọng mọi người giúp đỡ mình , tư vấn xem con khươu mun của minh nó bị sao ma tự nhiên lại không hót nữa , có thể nó bị bệnh gì chăng ? mình xin chân thành cám ơn . mon nhận được sự giúp đỡ của các bạn sớm nhất .