Em muốn mua bình Co2 thì mua ở đâu, giá cả và chỗ nạp nữa ạ?
Thask các bác rất nhiều.