Các pác cho ý kiến, tiện đây cho em hỏi em mua cặp cá đen nuôi được vài tháng thì một
con ngã sang vàng và con còn lại vẫn đen bình thường, em k biết nó bị gì nữa...