Các lão đại ở Hà Nội cho em hỏi chút là thuốc AM3 bán ở chỗ nào ở Hà Nội với ạ?
Thank and best regard.