Mình mới chơi mong ae chỉ mình.minh mún lam 1 hồ nhỏ để chơi nhưng mình ở đồng tháp k bít mun nguyên liệu o đâu mong ae chỉ dẫn. mình mún chơi hồ cạn ( như 1 cảnh của núi non hùng vĩ mong ae giúp đỡ và chỉ giáo) thanks ae nhiều